Hoạt động đào tạo

BUỔI 13 – KỸ NĂNG TƯƠNG TÁC KHÁCH HÀNG NÂNG CAO

5 Tháng Mười Một, 2019 | 476 Lượt xem

Kỹ năng tương tác với khách hàng nâng cao.