Tin tức Tuấn 123

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỌC VIÊN TẠI TUẤN 123

28 Tháng Mười, 2019 | 1993 Lượt xem
KHÓA HỌC VIỆC 1 THÁNG – KHÓA 17.
Tuần 1 từ Thứ 2 ngày 30/9/2019 đến Thứ 7 ngày 05/10/2019.
+ Thứ 2 ngày 30/9/2019:
– Thời gian: 8:30 – 11:30.
– Nội dung: Nội quy Công ty và Quy tắc chính tả.
– Thành viên đứng lớp: Trợ lý Cẩm Ngọc – Phòng Thư Ký.
+ Thứ 3 ngày 01/10/2019:
– Thời gian: 14:30 – 17:30.
– Nội dung: Hướng dẫn xem nhà và Định giá Bất động sản.
– Thành viên đứng lớp: Tướng quân Phú Tuấn – Trưởng Đại diện miền Nam, Trưởng phòng Gia Phú.
+ Thứ 4 ngày 02/10/2019:
– Thời gian: 8:30 – 11:30.
– Nội dung: Cách viết bài đăng tin nhiều khách gọi và soạn tin đăng.
– Đào tạo gia: Chuyên viên Đạt – Trưởng phòng Tinh Hoa.
+ Thứ 7 ngày 05/10/2019:
– Thời gian: 9:00 – 11:30.
– Nội dung: Nghe điện, thực hành nghe điện – tư tưởng, thông điệp khai thác thông tin khách mua, tư vấn mang chứng minh thư, phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ.
– Thành viên đứng lớp: Chuyên viên Dũng – Đầu chủ Phòng Tướng Quân Chính.
Tuần 2 từ Thứ 2 ngày 07/10/2019 đến Thứ 7 ngày 12/10/2019.
+ Thứ 2 ngày 07/10/2019:
– Thời gian: 8:30 – 11:30.
– Nội dung: Dẫn khách xem nhà – tư vấn mang chứng minh thư và phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ, gặp khách nói gì, gặp chủ nói gì.
– Thành viên đứng lớp: Chuyên viên Dũng – Đầu chủ Phòng Tướng Quân Chính.
+ Thứ 3 ngày 08/10/2019:
– Thời gian: 8:30 – 11:30.
– Nội dung: Kỹ năng tương tác căn bản với khách hàng.
– Thành viên đứng lớp: Chuyên viên Hùng – Dự bị Trưởng phòng – Phòng Tướng Quân Hiển .
+ Thứ 5 ngày 10/10/2019:
– Thời gian: 8:30 – 11:30.
– Nội dung: 5 vòng dẫn khách.
– Đào tạo gia: Chuyên viên Thái – Đầu chủ Phòng Siêu Việt.
+ Thứ 7 ngày 12/10/2019:
– Thời gian: 14:30 – 17:30.
– Nội dung: Nghe điện và thực hành nâng cao.
– Thành viên đứng lớp: Chuyên viên Hào – Đầu chủ Phòng Thư Ký Trung.