Liên hệ


CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN 123 – BẤT ĐỘNG SẢN TUẤN 123 
tqchinhlv.tuan123@gmail.com / 0909397610

Website: https://tuan123.com.vn

Fanpage:https://sum.vn/j6uEg 

Địa chỉ: Trụ sở miền Nam: 58A Đồng Nai, Phường 15, Quận 10

Tổng Công ty: 109 Trường Chinh – Đống Đa – Hà Nội.